Správa cintorínov

Pohrebné služby NEZÁBUDKA spravujú cintoríny
v mestách Kremnica a Žiar nad Hronom a v obci Šašovské Podhradie.

Správa cintorína
Žiar nad Hronom a Šašovské Podhradie:

V pracovné dni na telefónnych číslach:
0903 227 132
045/6723 506

Zodpovedná osoba:
Michal Reiter

Správa cintorína
Kremnica:

V pracovné dni na telefónnych číslach:
0917 998 673

Zodpovedná osoba:
Ľudmila Reiterová

Virtuálny
cintorín

Virtuálny cintorín slúži pre potreby vyhľadania hrobového miesta na mape, ako aj pre kontrolu platieb za Vaše hrobové miesto. Po zadaní priezviska a mena budú vyhľadané relevantné záznamy zosnulých.

V prípade, že uvedené údaje nie sú správne, oznámte nám to prosím na tel.č. 0903 227 132 (Cintorín Žiar nad Hronom) alebo 0917 998 673 (Cintorín Kremnica) alebo e-mailom na nezabudkazh@gmail.com.

Cintorín
Žiar nad Hronom
a Šašovské Podhradie

Na prerokovanie Vašich požiadaviek je najlepšie si dohodnúť osobné stretnutie, nakoľko pracovník nemusí byť k dispozícii cez stránkové hodiny z dôvodou konania pohrebného obradu na telefónnom čísle 0903 227 132.
Za pochopenie ďakujeme.

Úradné hodiny:

Pondelok: 13:00 – 15:00
Utorok: Nestránkový deň (administratíva)
Streda: 9:00 – 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň (administratíva)
Piatok: 8:00 – 13:00
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

Prevádzkový poriadok

Cenník služieb

Virtuálny cintorín

Cintorín
Kremnica

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia si dohodnite vopred osobné stretnutie na telefónnom čísle:
0917 998 673 alebo 045/6743 000.
Za pochopenie ďakujeme.

Úradné hodiny:

Pondelok: Nestránkový deň (administratíva)
Utorok: 8:00 – 11:00       12:00 – 15:30
Streda: Nestránkový deň (administratíva)
Štvrtok: Nestránkový deň (administratíva)
Piatok: 10:00 – 16:30
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

Prevádzkový poriadok

Cenník služieb

"Výber POHREBNEJ SLUŽBY prináleží slobodnej vôli občana,
podľa Zákona č. 131/2010 Z.Z. je jeho porušenie trestné."

Najnovšie správy:

Menu