Pohrebné služby

NON-STOP služba
7 dní v týždni - 24 hodín denne:

Žiar nad HronomKremnicaŽarnovica
Michal ReiterOndrej ReiterJuraj Lauko
0903 227 1320904 384 2620903 940 717
045/6725 2500917 998 6730915 986 028

Ako postupovať
pri úmrtí blízkej osoby?

Naša ponuka pohrebných a cintorínskych služieb zahŕňa:

"Výber POHREBNEJ SLUŽBY prináleží slobodnej vôli občana,
podľa Zákona č. 131/2010 Z.Z. je jeho porušenie trestné."

Najnovšie správy:

Menu