Ako postupovať pri úmrtí?

Úmrtie nastalo doma:

 1. Zavolať tiesňovú linku 112, nahlásiť úmrtie, následne k Vám príde obhliadajúci lekár = koroner, urobí obhliadku zosnulého a vystaví „list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“. V tomto liste uvedie, či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné pochovať bez pitvy.
 • Ak koroner nariadi pitvu, telo prevezie na pitvu „zmluvná pohrebná služba“, ktorej všetky úkony hradí ÚDZS. Pozostalí nie sú povinní podpísať žiadne splnomocnenie alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy!
 • POZOR! Nenechajte sa ovplyvniť! Máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!
 1. Zavolať pohrebnú službu Nezábudka:
 • Žiar nad Hronom – 0910 9999 50 (045/6725 250)
 • Žarnovica – 0903 940 717 (0915 986 028)
 • Kremnica – 0904 384 262 (0917 998 673).

Na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 1. Zosnulý/á bude prevezený/á do nášho chladiaceho zariadenia, kde bude uložený/á do doby pohrebu.
 2. Ďalší postup dohodneme osobne, v kancelárii pohrebnej služby Nezábudka vo Vami vybranom meste.

Úmrtie nastalo v nemocnici:

 1. Rodinu väčšinou kontaktuje personál, ktorý oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.
 2. Telo bude po dvoch hodinách od úmrtia prevezené na oddelenie patológie, kde bude uložené do prevzatia Vami vybratou pohrebnou službou.
 3. Kontaktujte nás na tel. č.:
 • Žiar nad Hronom – 0910 9999 50 (045/6725 250)
 • Žarnovica – 0903 940 717 (0915 986 028)
 • Kremnica – 0904 384 262 (0917 998 673)

Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

Ďalší postup dohodneme osobne, v kancelárii pohrebnej služby Nezábudka vo Vami vybranom meste.

POZOR! Pred oddelením patológie môžete byť ovplyvňovaní konkurenčnými pohrebnými službami!
Nenechajte sa ovplyvniť! Máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!

Úmrtie nastalo v Domove sociálnych služieb:

 1. Rodinu väčšinou kontaktuje personál DSS, ktorý oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.
 2. Personál DSS privolá lekára, ktorý urobí obhliadku tela a vystaví „list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“.
 3. Kontaktujte nás na tel. č.:
 • Žiar nad Hronom – 0910 9999 50 (045/6725 250)
 • Žarnovica – 0903 940 717 (0915 986 028)
 • Kremnica – 0904 384 262 (0917 998 673)

Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

 1. Telo nebohého prevezieme po dvoch hodinách od úmrtia do nášho chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do doby pohrebu.
 2. Ďalší postup dohodneme osobne, v kancelárii pohrebnej služby Nezábudka vo Vami vybranom meste.

Úmrtie nastalo pri dopravnej nehode, alebo za nejasných okolností:

 1. Pri takomto úmrtí budete kontaktovaní vyšetrovateľom policajného zboru SR, ktorý Vám oznámi informácie o úmrtí a mieste, kde bude zosnulý prevezený (nariaďuje sa súdna pitva).
 • Telo prevezie na pitvu „zmluvná pohrebná služba“, ktorej všetky úkony hradí MV SR. Pozostalí nie sú povinní podpísať žiadne splnomocnenie alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy!
 • POZOR! Nenechajte sa ovplyvniť! Máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!
 1. Kontaktujte nás na tel. č,:
 • Žiar nad Hronom – 0910 9999 50 (045/6725 250)
 • Žarnovica – 0903 940 717 (0915 986 028)
 • Kremnica – 0904 384 262 (0917 998 673)

Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

 1. Ďalší postup dohodneme osobne, v kancelárii pohrebnej služby Nezábudka vo Vami vybranom meste.

NON-STOP služba
7 dní v týždni - 24 hodín denne:

Žiar nad HronomKremnicaŽarnovica
Michal ReiterOndrej ReiterJuraj Lauko
0903 227 1320904 384 2620903 940 717
045/6725 2500917 998 6730915 986 028

Ako postupovať
pri úmrtí blízkej osoby?

"Výber POHREBNEJ SLUŽBY prináleží slobodnej vôli občana,
podľa Zákona č. 131/2010 Z.Z. je jeho porušenie trestné."

Najnovšie správy:

Menu