Opustili nás

November 2022:

Október 2022:

September 2022:

NON-STOP služba
7 dní v týždni - 24 hodín denne:

Žiar nad HronomKremnicaŽarnovica
Július UrgelaOndrej ReiterJuraj Lauko
0910 999 9500904 384 2620903 940 717
045/6725 2500917 998 6730915 986 028

Ako postupovať
pri úmrtí blízkej osoby?

Menu