Ovplyvňovanie pri výbere pohrebnej služby.

Výber POHREBNEJ SLUŽBY prináleží slobodnej vôli občana, podľa Zákona č. 131/2010 Z.Z. je jeho porušenie trestné.

Oznam o uzatvorení novej zmluvy
Menu