NON-STOP služba
7 dní v týždni - 24 hodín denne:

Žiar nad HronomKremnicaŽarnovica
Michal ReiterOndrej ReiterJuraj Lauko
0903 227 1320904 384 2620903 940 717
045/6725 2500917 998 6730915 986 028

Ako postupovať
pri úmrtí blízkej osoby?

Naše služby:

Pohrebné služby

Správa cintorínov

Kvetinárske služby

Kamenárske služby

"Výber POHREBNEJ SLUŽBY prináleží slobodnej vôli občana,
podľa Zákona č. 398/2019 Z.Z. je jeho porušenie trestné."

Najnovšie správy:

Menu