Úvod

NEZÁBUDKA                                                          

je zoskupenie viacerých, právne samostatných obchodných spoločností a živnostníkov. Tieto sú navzájom prepojené majetkovo, alebo personálne.

Využíva tzv. holdingovú štruktúru. Hlavným zameraním je:

  1. prevádzkovanie      POHREBNEJ SLUŽBY
  2. prevádzkovanie      POHREBÍSK (CINTORÍNOV)
  3. KAMENÁRSKE A BETONÁRSKE PRÁCE NA CINTORÍNOCH
  4. KVETINÁRSTVO

Svoje služby poskytujeme na území celého Slovenska. Svoje prevádzky má v mestách: Kremnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.

Jedná sa o malú rodinnú firmu, s počtom zamestnancov do 20 osôb.

Konateľ: Dušan Reiter – tel.: 0903 508 274 – email: reiterdu@centrum.skreiterdusan@gmail.com.

ps-008nezabudka_my2119